List of courses

During the Inovest project course material was developed within the following curricula areas:

 • Psychology (3 courses)
 • Pedagogical innovations (6 courses)
 • ICT in inclusive education (5 courses)

Curricular area: Psychology

 1. Introduction to the psychology of human uniqueness

  Introducere în psihologia unicităţii umane
  Введение в психологию человеческой уникальности

 2. Psychodiagnostics. Psychological tests

  Psychodiagnostica. Teste psihologice
  Психодиагностика. Психологические тесты

 3. Teaching Thinking Skills (training)

  Curs de dezvoltare a gândirii (training)
  Тренинг развития мышления


Curricular area: Pedagogical innovation

 1. Innovative pedagogy

  Pedagogia inovativă
  Инновационная педагогика

 2. Teaching today (by Geoff Petty)

  Profesorul de azi (de Geoff Petty)
  Современное обучение

 3. Creative and innovative education in school

  Creativitatea şi inovaţiile în şcoală
  Творчество и инновации в школе

 4. Pedagogical Innovations in Inclusive Education in School

  Inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă în şcoală
  Педагогические инновации в инклюзивном образовании в школе

 5. Pedagogical Innovations in Inclusive Education in HEI

  Inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă în instituţiile
  de învăţământ superior
  Педагогические инновации в инклюзивном образовании в ВУЗе

 6. School management of Pedagogical Innovations

  Managementul inovaţiilor pedagogice în şcoală
  Управление педагогическими инновациями в школе


Curricular area: ICT in inclusive education

 1. ICT for students witch SEN

  TIC pentru elevii cu CES
  ИКТ для детей с ООП

 2. Assistive technologies in education

  Tehnologiile asistive în educaţie
  Вспомогательные технологии в образовании

 3. Cloud technology in inclusive schools

  Tehnologiile cloud în şcolile incluzive
  Облачные технологии в инклюзивном образовании

 4. ICT accessibility features for improvement and disclosure the abilities of pupils with SEN. (laboratorypractice)

  Posibilităţile TIC pentru descoperirea şi dezvoltarea abilităţilor elevilor cu CES. (practici de laborator)
  Специальные возможности ИКТ для раскрытия и развития способностей учеников с ООП. Лабораторныйпрактикум

 5. Digital Laboratory’s FourierEdu (laboratory practice)

  Laboratoare digitale FourierEdu (practici de laborator)
  Цифровые лаборатории FourierEdu. Лабораторный практикум